17/12/2015 tarih ve 18 sayılı Üniversitemiz Senato Toplantısında Alınan Kararlar

25 Aralık 15

-  Fakültemiz Tez Yazım Kılavuzu Taslağı'nın kabulüne oy birliği ile karar verildi.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum