"Lazer Metal Biriktirme Eklemeli Üretim Sürecinin Modellenmesi ve Termomekanik Analizi" Semineri Doç.Dr. Cengiz Baykasoğlu tarafından verildi

14 Ekim 16

    Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2016 – 2017 Akademik Yılı Güz Dönemi Seminerleri kapsamında, Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Cengiz BAYKASOĞLU tarafından "Lazer Metal Biriktirme Eklemeli Üretim Sürecinin Modellenmesi ve Termomekanik Analizi" başlıklı seminer gerçekleştirildi.

    Eklemeli üretim veya başka bir deyişle üç boyutlu yazıcı teknolojileri son yılların en dikkat çeken üretim teknolojilerindendir. Bu teknolojiler kullanılarak çok karmaşık parçalar yüksek hassasiyetlerde ve geleneksel üretim yöntemlerindeki kısıtlamalar olmaksızın hızlı bir şekilde üretilebilmektedir. Genellikle düşük erime sıcaklığına sahip plastik gibi malzemelerin kullanımı bu teknolojilerin uygulamalarında öne çıksa da, son yıllarda birçok metal malzemenin hammadde olarak kullanılmasına olanak sağlayan seçmeli lazer sinterleme ve lazer ile net şekillendirme gibi teknolojiler geliştirilmiştir. Metal bazlı eklemeli üretim yöntemlerinin birçok sektörde yaygın olarak kullanımının önündeki en önemli engeller yatırım maliyetlerinin yüksekliği ve üretilen parçaların istenilen mekanik performans kriterlerini sağlayıp sağlayamayacağı konusundaki soru işaretleridir. Bu iki engelin aşılmasıyla, önümüzdeki yıllarda metal bazlı eklemeli üretim teknolojilerinin birçok sektörde kullanımının oldukça yaygınlaşacağı düşünülmektedir. 

    Yukarıda bahsi geçen engellerden ikincisi yani eklemeli üretim yöntemi ile üretilen parçaların mekanik performanslarının tespiti ve bu özelliklerin en iyileştirilmesi konularında birçok araştırma yapılmaktadır. Bu noktada, deneysel araştırmaların yüksek maliyet ve ölçüm zorluğu gibi dezavantajlarından dolayı, deneysel olarak doğrulanmış hesaplamalı yöntemlerin kullanımı günümüzde oldukça popülerlik kazanmıştır. Benzer bir motivasyonla Fakültemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Cengiz BAYKASOĞLU, son yıllarda eklemeli üretim süreçlerinin kontrolü ve optimizasyonu konusunda deneysel ve hesaplamalı araştırmalar yapmaktadır. Doç Dr. Cengiz BAYKASOĞLU,  bu seminer kapsamında doğrudan lazer metal biriktirme eklemeli üretim teknolojilerinin bir türü olan lazer ile net şekillendirme yöntemi ile üretilen bir parçanın üretim sürecinin sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak nasıl modellenebileceği, termo-mekanik analizi ve doğrulanması konularında bilgiler vermiştir. Bahsedilen doğrulanmış sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak eklemeli üretim ile üretilen parçalarda termal etkiler nedeniyle ortaya çıkan deformasyonlar,  gerilmeler, mikro yapılar etkin bir şekilde kontrol edilebilmektedir.

    Doç. Dr. Cengiz BAYKASOĞLU, eklemeli üretim ile ilgili araştırmaların disiplinler arası çalışmalara oldukça uygun olduğunu belirtmiş ve bu araştırmaların ülkemiz 2023 vizyonu bağlamında oldukça önemli olduğunu vurgulamıştır.


1
2
3
4
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum