TÜBA Akademi Konferansı: Prof. Dr. Robert Iskander Nigmatulin “İklim Değişikliğinin Fiziği ve Ekonomisi”

18 Ekim 16

Rusya Bilimler Akademisi ve P.P. Shirshov Okyanus Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Dr. Robert Iskander Nigmatulin, “İklim Değişikliğinin Fiziği ve Ekonomisi” adlı konferansını 18 Ekim 2016 Salı günü saat 10:30’da Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Rektörlük Erol Olçok Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın gözlendiği konferans saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kılıçarslan’ın açılış konuşmasıyla devam etti. Konferansın Hitit Üniversitesinde gerçekleşmesini sağlayan başta Prof. Dr. Sadık Kakaç olmak üzere Türkiye Bilimler Akademisine (TUBA) ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a teşekkür eden Mühendislik Fakültesi Dekanı, ayrıca konferansa desteği ve katkılarından dolayı Sayın Orhan Cazgır’a ve simultane çevirisinden dolayı Sayın İnanç Soyocak’a teşekkürlerini iletti.

Daha sonra söz alan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Nurcan Baykam konuşmasında; ülkemizde bilimin evrensel düzeyde benimsenmesi ve bilim politikalarına doğru yön verilebilmesi açısından Türkiye Bilimler Akademisin önemini vurguladı. Prof. Dr. Nurcan Baykam bulunduğumuz çağ itibarıyla iklim değişikliği ile ilgili yapılan çalışmalara önem verilmesi ve bu konudaki farkındalığın arttırılması gerektiğini ifade etti.

Uluslararası Isı ve Kütle Transferi Merkezi (International Communications in Heat and Mass Transfer-ICHMT) tarafından 1979 yılından bu yana iki yılda bir olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden toplam 16 bilim insanına verilen Luikov Madalyası’na sahip Türk bilim insanı ve TUBA üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç; Prof. Dr. Robert Iskander Nigmatulin’i bizzat takdim etti.

Açılış ve tanıtım konuşmalarının tamamlanmasının ardından program Prof. Dr. Robert Iskander Nigmatulin’in konuşmasıyla devam etti.

Küresel iklimin yeryüzündeki ortalama sıcaklık, günlük ve mevsimsel dalgalanmalar, yağış ve atmosferdeki akımların kinetik enerjisi ile karakterize olduğunu söyleyen Prof. Dr. Robert Iskander Nigmatulin, iklim değişikliğinin kutup bölgelerindeki buz tabakalarını etkilediğini ifade etti. Nem içeriğinden okyanus akıntılarından kaynaklanan ısı aktarımlarına, astronomik faktörlerden sera gazlarının içeriğine kadar iklimi etkileyen pek çok unsurun olduğunu dile getiren Prof. Nigmatulin, “İnsanın iklim üzerindeki etkisi ve tartışma konusu olan iklim değişikliği üzerindeki etkisi, doğal etkilere kıyasla çok düşüktür. Ancak iklimdeki bu küçük değişimler bile insanların hayatlarını etkileyebilmektedir. İnsan kaynaklı etkinin hangi boyutta olduğuna ilişkin analiz çalışmaları henüz yeterli düzeyde tamamlanmamış olduğundan, küresel makroekonomik kararlar alınırken dikkate alınacak seviyede değildir. Ayrıca bu tür analizler son derece uzun zaman gerektirir” dedi.

Bu noktada “Eğer insan faktörünü esas alırsak iklim değişikliği tehdidine karşı ne yapılması gerekir? sorusunun önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Robert Iskander Nigmatulin sözlerini şu şekilde sürdürdü “Öncelikle, insanın iklim değişikliklerine uyum sağlayabileceğine inanmak için elimizde pek çok sebep var. Önümüzdeki on yıllar boyunca yakıt tüketiminde ve CO2 emisyonunda artış olması beklenmektedir. Dünya nüfusu artmaya devam ediyor ve 70 yıl önce iki milyar olan nüfus, günümüzde yedi milyara yaklaşıyor. Emisyonların azaltılması için yapılan çağrılar konusuna değinecek olursak, günümüzde insan kaynaklı CO2 emisyonunun %90’ının, dünya nüfusunun sanayileşmiş bölgelerinde yaşayan sadece %25’lik kısmından kaynaklandığını görmekteyiz. Bu bölgeler, Kuzey Amerika, Avrupa (Rusya dahil), Çin, Japonya, Güney Kore ve pek çok diğer ülkeyi içine almaktadır. Kişi başı yıllık enerji kullanımı (eşdeğer petrol cinsinden) ABD’de 8,7 ton, Avrupa’da 4,2 ton, Rusya’da ise 2 ton’dur. İyi bilindiği üzere, 1990 yılında Rusya’nın benimsediği sanayisizleşme yaklaşımı, enerji kullanımında iki kat azalmayı beraberinde getirdi.

Prof. Dr. Nigmatulin’e göre kişi başı CO2 emisyonuna Avrupa’dan daha düşük düzeyde katkıda bulunan Rusya, Çin ve Hindistan’ın yanı sıra, gezegenimiz nüfusunun %75’ini oluşturan diğer ülkelerin başlıca sorunu yoksulluğun üstesinden gelmektir. Bu durumda bu ülkeleri endüstriyel kalkınma çalışmalarını yavaşlatmaya ve yaktıkları kömür ve hidrokarbon miktarını sınırlandırmaya ikna etmek mümkün olabilir mi? Son yıllarda Çin, yılda 50-60 GWt kapasiteli elektrik santralleri kurmaktadır (Rusya’da esas olarak doğal gaz ile çalışan elektrik santrallerinin toplam kapasitesi 210 GWt’dir). Enerji tüketiminde kısıtlamaya giderek ve enerji verimliliğini artırarak CO2 ve diğer zararlı madde emisyonlarının azaltılması görevi öncelikle zengin ülkelerin sorumluluğunda olmalıdır.”

“İklim Değişikliğinin Fiziği ve Ekonomisi’’ konulu konferans katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından katılımcılara Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Nurcan Baykam tarafından Prof. Dr. Nigmatulin’e; Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kılıçarslan tarafından da Prof. Dr. Sadık Kakaç’a verilen teşekkür plaketleri ile sona erdi.

Prof. Dr. Robert Iskander Nigmatulin Kimdir?

• 1940 yılında Moskova da doğan Prof. Dr. Robert Iskander Nigmatulin 1965 yılında Moskova Bauman Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden lisans ve 1967 yılında Moskova Lomonosov Üniversitesinden Uygulamalı Mekanik alanında yüksek lisans derecelerini aldı. 

• 1971 yılında Moskova Lomonosov Üniversitesinden Fizik ve Matematik alanlarinda Doktora dercesi alan Nigmatulin, 1976 yılında Profesör unvanı almış, 1991 Rusya Bilimler Akademisine tam üye olarak seçilmiştir.

• Rusya Shirsov Enstitüsü Deniz Bilimleri direktörlüğü, Rusya Bilimler Akademisi Direktörlüğü ve Rusya Federal Duma meclisinde Başkan yardımcılığı ve  Rusya Çevre- Ekoloji konseyinde Başkanlık görevlerini yürüttü.

• Geniş bir çalışma alanı olan Prof. Dr. Nigmatulin özellikle çok -fazlı akımlarda ısı transferi, yanma teorisi, nükleer reaktörler ve ısı transferi, deniz bilimlerinde ısı ve kütle transferi fiziği ve ekonomisi konularinda isim yapmış bir bilim adamıdır.

• Prof. Dr. Nigmatulin birçok bilim ödülü ve madalya almış olup dünyaca tanınmış  6 adet bilimsel derginin editörler kurulu üyesidir.

• 200 den fazla bilimsel makalesi, 10 adet kitabı olan Prof. Dr. Nigmatulin, dünya çapında birçok bilimsel toplantıda davetli konuşmacı, danışman, düzenleyici  olarak yer almış; enerji - çevre ekonomisi sorunları  ve siyasi konular üzerinde TV/Radyo konuşmaları yapmıştır.


2
3
4
5
6
7
8
9
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum