Yrd.Doç.Dr. Cengiz Bağcı tarafından "Geopolimer Teknolojisi ve Uygulamaları" Semineri verildi

27 Ekim 16

    Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2016 – 2017 Akademik Yılı Güz Dönemi Seminerleri kapsamında, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. Cengiz Bağcı tarafından "Geopolimer Teknolojisi ve uygulamaları" başlıklı seminer gerçekleştirildi.

    Üç ana başlık altında sunulan çalışmanın ilk kısmında geopolimerin bir alkali aktive edilmiş malzemelerden farklı olarak tanımlaması yapılmıştır; Geopolimer, inorganik polimerik, yeni seramik benzeri malzemeler olup dayanım ve çevresel etkiler gibi benzersiz özellikleri nedeni ile özellikle son 15-20 yıl içerisinde araştırmalara konu olmuştur. Atık malzemelerden oda sıcaklığında üretilebilmeleri, portland çimentoya göre atmosfere yaklaşık %75 daha az CO2 salması, yüksek basma dayanımı, daha kısa sürede üretilmeleri geopolimerlerin en önemli avantajı ve ilgi kaynağıdır. Bu özelliklerinin yanında iyi boyutsal kararlılık, asit dayanımı, yangın dayanımı ve düşük ısıl iletkenlik içeren karakteristik ve özelliklerin geniş bir dağılımını sergileyebilirler. Joseph Davidovits geopolimer terimini 1978'de ilk olarak litaratüre kazandırmıştır. Geopolimer (Geo-polimer) adını uygun görmesinin nedeni, jeolojik kaynaklardan sentezlenebiliyor olması ve sentez sırasında meydana gelen reaksiyonun termoset polimerlerin polikondansasyon reaksiyonuna benzerlik göstermesidir.

    İkinci kısımda geopolimerlerin potansiyel kullanım alanlarına yer verilerek son gelişmelerden bahsedilmiştir; Geopolimerler çimento ve beton üretiminde, yüksek sıcaklık dayanımı gerektiren pistlerde, yangına dayanıklı malzeme üretiminde, gözenekli yalıtkan malzemelerde ve refraktörlerde, güneş enerji sistemlerinin altlıklarında, radyoaktif yalıtkan olarak, su arıtma sistemlerinde, yüksek sıcaklık dayanımlı kompozitlerin üretiminde kullanılmaktadır. Son yıllarda 3 boyutlu yazıcıların gelişimi ile cm boyutundan metre boyutuna kadar büyük yapıların inşasında kullanılabilmektedir.   

    Yrd. Doç. Dr. Cengiz Bağcı konuşmasının ilk iki kısmanda derleme bilgiler verdikten sonra son kısımda çalışma konusu olan geopolimerlerden seramik malzemelerin sentezi ilgili bilgiler vermiştir. Saf geopolimerlerin yüksek sıcaklıklarda seramik benzerlerine dönüştürebildiğinden hareketle, karbon ilaveli geopolimerlerde sıcaklığa bağlı oluşabilecek fazların değerlendirildiği çalışmasında, silisyum esaslı refrakter seramik malzemelerin karbotermal indirgeme yöntemi ile yüksek saflıkta üretilebileceği ve alternatif çalışma olarak yapının kontrol edilmesi sureti ile geopolimerik fazlarla karbona bağlı fazların kombinasyonundan oluşan geopolimer kompozitlerin geniş bir yelpazede elde edilebileceğinden bahsetmiştir.     


2
3
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum