Trijenerasyon Sistemleri Paneli Düzenlendi

15 Nisan 16

‘Trijenerasyon Sistemleri’ konulu panel Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Dekanımız Prof. Dr. Ali Kılıçarslan, öncelikle panelin düzenlenmesi için verdiği desteklerden ve yönlendirmelerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a ve panelistlerin organize edilmesi için verdiği destekten dolayı Sanayici Makine Müh. Orhan Cazgır Bey’e teşekkür etti. 

Fosil esaslı yakıtların ömrünün sınırlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ali Kılıçarslan, mevcut enerji sistemlerinin veriminin arttırılmasına ve atık enerjinin geri kazanılması için enerji sistemlerinde iyileştirilmeler yapılmasına yönelik ihtiyacı vurgulayarak bu kapsamda elektrik üretimi, ısıtma ve soğutmayı aynı anda sağlayan trijenerasyon sistemlerinin önemini ifade etti. 

İlk panelist Prof. Dr. Birol Kılkış, “Eko-sağlık yerleşkelerinde enerji ve ekserji verimli üçlü üretim” isimli sunumunda geleneksel enerji üreten sistemlerle kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerini karşılaştırarak,  kojenerasyon ve trijenerasyonun çok avantajlı olduğunu ve 3 yıl gibi kısa bir sürede kendisini amorti ettiğini ifade etti. Fakat, bu sistemlerde görev yapan teknik personelinin iyi bir eğitim alması gerektiğine vurgu yaptı. İkinci panelist Dr. İbrahim Çakmanus, trijenerasyon sistemlerinin avantajlarından ve bu sistemlerinin modellenmesinde ve analizinde kullanılan yazılımlardan bahsetti. Sunumunda ülkemizde bir devlet hastanesine uygulanan özel bir yazılımın sonuçlarını veren Dr. Çakmanus geleneksel sistemlere göre daha fazla enerji üretildiğini karşılaştırmalı olarak ortaya koydu. Üçüncü panelist Mak. Müh. Cihan Yalgın Cazgır, kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerinin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki uygulamalarından bahsetti. Özellikle, şiddetli kasırgaların etkisiyle bölgesel elektrik üreten enerji sistemlerinin zarar gördüğünü ve ABD’nin yerel ve daha az miktarlarda elektrik üreten sistemlere yöneldiğini ve devletin bu konuda teşvik verdiğini belirtti. Son panelist FNX Technologies Genel Müdürü Martin Pautivi yaptığı sunumunda, FNX Technologies’in kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri ile ilgili hayata geçirdiği projelerden örnekler verdi. Kojenerasyon sistemlerinin ana elemanı olan gaz motorlarının birincil amacının güç elde etmek, ikinci amacının ise egzoz gazlarından yararlanarak soğutma elde etmek olduğunu söyleyen Pautivi, bu sistemleri tasarlamanın, kullanıcının enerji ihtiyacı ile ilgili detaylı bir analizi gerektirdiğini ifade etti. 

Panel, Dekanımız Prof. Dr. Ali Kılıçarslan, Dekan Yardımcımız Yrd. Doç. Dr. Öncü Akyıldız, Sanayici Mak. Müh. Orhan Cazgır ve Çorumgaz Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Galip Haboğlu’nun Panelistlere Rektörümüz Reha Metin Alkan adına plaket takdimleri ile sona erdi.


2
3
Trijenerasyon
5
7
8
9
10
11
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum