Sosyal Bilimler Enstitüsü Bir Doktora Mezunu Daha Verdi

05 Haziran 16

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Kelam) Anabilim Dalı ilk doktora mezununu verdi. Öğrencimiz Mustafa Aykaç’ın, Prof. Dr. Mehmet Evkuran’ın danışmanlığında hazırladığı “Kadı Beydavî’nin Kelamî Görüşleri ve Osmanlı Kelam Geleneğindeki Yeri” konulu doktora tez savunması 30 Mayıs 2016 tarihinde başarıyla tamamlandı. Doktora tez savunmasında Prof. Dr. Fethi Kerim Kazanç, Prof. Dr. Mahmut Ay, Prof. Dr. Hilmi Demir, Prof. Dr. Mehmet Evkuran (Tez Danışmanı) ve Yrd. Doç. Dr. Özden Kanter jüri üyesi olarak görev yaptı. İlahiyat Fakültesi tez savunma salonunda gerçekleşen savunmada aday başarılı bulundu ve kendisine bilim doktoru unvanı verildi. 

1
2
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum