Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin Yeni Sayısı Yayımlandı

03 Ağustos 16

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (HÜSBED)’nin 9. cilt 1. sayısı (Haziran 2016) yayımlandı.

Ulusal ve uluslararası düzeyde resmileştirilmesine yönelik çalışmalarının hızla devam ettiği derginin, TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark sistemine girişi tamamlanmıştır. Bilindiği üzere, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından Eylül 2013 tarihinden itibaren yürütülmeye başlanan DergiPark Projesi ile ulusal akademik dergilerin kalitesini ve uluslararası etkisini artırmak amacıyla elektronik ortamda bir dergi yönetim sistemi kurulmuş ve dergi barındırma hizmeti verilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede, Türkiye’de yayın hayatına devam eden 500’e yakın akademik dergi, bu sisteme entegre olmuştur. Bu sistem vasıtasıyla, dergi yayımlama sürecinin daha kolay ve hızlı gerçekleştirilebilmesine imkân sunan Açık Dergi Sistemleri (ADS) üzerinden bir makalenin başvurusundan yayımlanmasına kadar geçen süreç elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir.

Ayrıca CrossRef ile ULAKBİM arasında yapılan sponsor kurum anlaşması gereğince ücretsiz DOI hizmeti 2014 yılı sayılarından itibaren verilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda, HÜSBED’in 2014/1 sayısından itibaren yayımlanan çalışmalara DOI numarası da verilmektedir. Aynı zamanda uluslararası indekslerde yer almak için gerekli çalışmalar devam etmektedir.

TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı ULAKBİM’de dahil olmak üzere on (10) farklı ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan HÜSBED, Doçentlik başvuruları için istenilen nitelikli dergi sınıfında yer almaktadır. Yayımlanması isteğiyle HÜSBED’e göndereceğiniz makale, çeviri, tanıtım ve değerlendirme yazılarınızı www.sbedergi.hitit.edu.tr adresinden Açık Dergi Sistemi’ne ücretsiz üye olarak kendi hesabınız üzerinden gönderebilirsiniz.

HÜSBED’e ulaşmak için tıklayınız. 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum