"Taş Ocaklarında Patlatma İşlemlerinin Çevresel Etkilerinin İncelenmesi" Semineri Prof.Dr. Vedat Deniz tarafından verildi

28 Eylül 16

    Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2016-2017 Akademik Yılı Güz Dönemi Seminerleri Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kılıçaslan’ın açılış konuşması ile başladı. Dönemin ilk semineri Polimer Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Vedat Deniz tarafından verildi.

    Prof. Dr. Vedat Deniz, sunumuna ilk önce Çorum Belediyesinin 2015 yılında çağrıya açtığı “Çorum için Projem Var” kapsamında kabul edilen üç projeden biri olan “Çorum Belediyesine ve Özel Sektöre ait Taş Ocaklarında Çevreye Duyarlı Patlatma Yöntemlerin İncelenmesi” başlıklı projesinin kabul süreci ve projenin işleyişinden bahsetmiş, sonrasında ise ülkemizde taş ocaklarındaki patlatma işlemlerinde yapılan yanlışlıklara değinmiştir.

    Prof. Dr. Vedat Deniz, Türkiye’de tam olarak bilinmemekle birlikte çalışan 1000’nin üzerinde taş ocağı ve bir o kadar da kırma eleme tesisleri mevcut olduğuna değinerek, bu kadar geniş üyeli sektör olmasına rağmen bilimsel ve teknolojik uygulamalardan yoksun olduğunu belirtmiştir. Deniz, “Özellikle şehirleşmenin artmasıyla, taş ocakları yerleşim birimleri tarafından çevrelenerek çeşitli şikâyetlere maruz kalmaktadırlar. Bunların başında patlatma faaliyetlerinden kaynaklanan yer sarsıntıları ve hava şokları gelmektedir. Şikâyetlerin nedenleri gerçek ya da psikolojik olabilse de ekonomik ve emniyetli bir patlatma yapılabilmesi için bu şikâyetlere konu olan nedenlerin giderilmesi ve patlatmaların mutlaka kontrol altına alınması gerekmektedir” ifadesini kullanmıştır. 

    Prof. Dr. Deniz projesinde, Çorum Belediyesi'ne ait taş ocağında yapılan patlatmaların kontrol altına alınabilmesi için, yerleşim yerlerine yakın yerde gerçekleştirilen patlatmalardan kaynaklanan yer sarsıntılarının ölçüm ve analizlerinin yapıldığını, ayrıca dünyada yaklaşık olarak 20 yıldır kullanıla gelen elektronik patlatma yönteminin ilk olarak Türkiye’de 2014 yılında İstanbul ilinden kullanıldıktan sonra 2015 yılında Çorum ilinde kullanılmış olmasının önemli olduğu belirtmiştir.

    Prof. Dr. Vedat Deniz proje sonrası Çorum Belediyesi'ne ait taş ocağında çevreye duyarlı patlatma işlemleri yapılarak projenin 2016 Şubat ayında başarılı olarak tamamlandığını belirtmiştir. Bölgede bulunan 4 taş ocağından biri olan Votorantim Çimento Fabrikası'na ait taş ocağında da başka bir proje yürütüldüğünü belirtilmiştir. Her iki proje sonrası daha çevreci patlatma işlemlerinin uygulanacağını, diğer kalan iki firma için de benzer çalışmaların yapılması gerektiğini ve şehir ile iç içe kalmış olan taş ocaklarının çevreci bir şekilde patlatma işlemelerinin yapılıyor olmasının önemli olduğunu belirtmiştir.


1
2
3
4
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum