45. APIMONDIA Uluslararası Arıcılık Kongresi

10 Ekim 17

29 Eylül - 4 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi' nde gerçekleştirilen 45. APIMONDIA Uluslararası Arıcılık Kongresine, merkezimizin söz konusu etkinliğe danışma kurulu üyeleri de katılmışlardır.
Etkinlik esnasında Merkezimiz Danışma Kurulu ile 2018 yılında yapılması planlanan projeler hakkında bir toplantı da tertip edilmiştir.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum