Fakültemizde İSG Temel Eğitimi Verildi

04 Aralık 17

Fakültemiz Akademik ve İdari Personeline 28 ve 29 Kasım 2017 tarihlerinde, İş Güvenliği Uzmanımınız Öğr. Gör. Sefa Üzbey tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Temel Eğitimi verildi.

Başlıkları aşağıda listelenen ve üç yılda bir tekrarlanması gereken temel eğitim konularından birinci ve ikincisi tamamlanmış olup, eğitimin son kısmının 2018 yılı içinde verilmesi planlamıştır.

 1. Temel Eğitim Konuları (20-21 MART 2017)

1-Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler

2-Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları

3-İşyeri Düzeni Ve Temizliği

4-İş Kazası Ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar

2. Temel Eğitim Konuları (28-29 KASIM 2017)

1-Kimyasal Risk Etmenleri

2-Fiziksel Risk Etmenleri

3-Ergonomik Risk Etmenleri

4-Elle Kaldırma ve Taşıma

5-Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma

6-Ekranlı Araçlarla Çalışma

7-İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı

3. Temel Eğitim Konuları

1- Elektrik Tehlikeleri, Riskleri Ve Önlemleri

2- İş Kazasının Sebepleri Ve Korunma Prensipleri İle Tedbirlerinin Uygulanması

3- Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri

4- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı

5- İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Kuralları Ve Güvenlik Kültürü

 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum