Şiir ve Kompozisyon Yarışması Başvuruları 14 Nisan’a Kadar Uzatıldı

13 Mart 17

ÖDÜLLÜ “15 Temmuz Darbe Girişimi” Konulu  Şiir ve Kompozisyon Yarışması Başvuruları 14 Nisan’a Kadar Uzatılmıştır.

15 Temmuz Darbe Girişimi Konulu

Şiir ve Kompozisyon Yarışması Katılım Şartları

 

A)   KONUSU

15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili şiir ve kompozisyon yarışması.

 

B)   TÜRÜ

Şiir ve kompozisyon Yazma Yarışması

 

C)   KAPSAM

Yarışmaya Üniversitemizde öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencileri başvurabilir.

 

D)   YERİ

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

E)   KATILIM ŞARTLARI

1. Yarışmaya katılan şiirlerin ve kompozisyonların daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekir.

2. Her yarışmacı, yarışmaya 1 ( bir ) şiir veya 1 (bir) kompozisyonla katılabilir. Biçim yönünden herhangi bir sınırlama yoktur.

3. Yarışmaya katılacak şiirler Times New Roman karakteri ve 12 punto ile yazılacaktır.  Mısra sınırlaması yoktur.

4. Yarışmaya katılacak kompozisyonlar Times New Roman karakteri ve 12 punto ile yazılacak 2 (iki) A4 kâğıdından fazla olmayacaktır.

5. Yarışmaya rumuz ile katılacaktır. Rumuz şiir ve kompozisyonların yazılı olduğu kâğıtların üstüne yazılarak teslim edilecektir. 

6. Yarışmaya katılan kişinin T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı ve adres bilgileri, telefonu, e-posta adresi üzerine rumuz yazılmış bir zarfa konulmalıdır. Bu zarf ve eserin 2 (iki) adet kopyası bir başka zarfa konularak yarışmaya müracaat edilecektir.

7. Yarışmaya katılan şiir ve kompozisyonlar eser sahibine geri verilmeyecektir. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, istendiği takdirde üniversitemiz tarafından bir kitapta toplanabilecektir.

8. Yarışmaya katılan eserler üzerinde seçici kurul tarafından dilbilgisine ilişkin düzenleme yapılabilir.

9. Seçici kurul Yüksekokulumuz tarafından oluşturulacaktır.

10. Yarışmaya şiir ve kompozisyon gönderen şair ve yazarlar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

 

F)    YARIŞMADA DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK ŞİİR VE KOMPOZİSYONLAR

1. Temel değerlerle örtüşmeyen şiir ve kompozisyonlar,

2. Daha önce herhangi bir yarışmaya katılan ya da herhangi bir yerde yayımlanmış şiir ve kompozisyonlar,

3. Yazar olarak altında imzası bulunan kişiye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen şiir ve kompozisyonlar,

4. Çok sayıda yazım ve noktalama hatası içeren şiir ve kompozisyonlar,

5. Başvuru tarihinden sonra teslim edilen şiir ve kompozisyonlar.

 

G) ESERLERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ

Eserler en son 14 NİSAN 2017 tarihine kadar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne elden veya posta ile teslim edilecektir. Bu tarihten sonra gelen eserler dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden sorumluluk kabul edilmeyecektir. 


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum