Fakültemizde "Çok Disiplinli Proje Örnekleri/ Akarsu Sistemlerinde Yapılan Çalışmalar: Yeşilırmak" Konulu Seminer Verildi

28 Mart 17

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2016 – 2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi Seminerleri kapsamında, Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. Erdal Karadurmuş tarafından "Çok Disiplinli TÜBİTAK Uluslararası ve Kamu Projeleri Örnekleri/Akarsu Sistemlerinde Yapılan Çalışmalar: Yeşilırmak" başlıklı seminer verildi.

1991 yılından bugüne kadar kamuda çeşitli çok disiplinli çalışmalarda yürütücü ve araştırmacı olarak yer alan Dr. Karadurmuş, çok disiplinli araştırmacılarla birlikte projede yer almanın olumlu yönlerini ve ortaya çıkan sorunları Yeşilırmak Havzası ile ilgili iki TÜBİTAK projesi üzerinden aktardı. Dr. Karadurmuş yürütücülüğünü yaptığı 1007 TÜBİTAK-KAMAG projesini (106G088/105G002) kamu ve üniversite çalışanlarının projeye bakışları açısından ele alarak, projenin başlangıcından kesin bitiş yazısına kadar geçen 7 yıllık süreçte yaşanılanları anlattı.

Son olarak Hitit Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ile Bulgaristan Bilimler Akademisi arasında gerçekleştirilen TÜBİTAK (108Y251) uluslararası proje yürütücüsü olarak tecrübelerini dinleyicilere aktardı.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum