Çarşamba Toplantılarında “İslam Tıbbında Göz Kapağı Hastalıklarına Yaklaşım ” Konferansı

26 Nisan 17

Fakültemizde her Çarşamba düzenlenen “Kültür-Sanat Seminerlerinin” sekizincisi 26 Nisan günü fakültemiz konferans salonunda gerçekleştirildi. Üniversitemizin Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Basri Çakmak tarafından “İslam Tıbbında Göz Kapağı Hastalıklarına Yaklaşım” başlıklı konferans verildi. Öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımı eşliğinde gerçekleşen konferansta Doç. Dr. Hasan Basri Çakmak, İslam medeniyetinin genelde bilime özelde ise tıp sahasına yaptığı katkının önemine değindi. İslam coğrafyasının genişlemeye başladığı dönemlerden itibaren özellikle Yunanca’dan Arapça’ya yapılan tercümelerle tıp alanında eserlerin İslam dünyasına kazandırıldığına dikkat çeken Çakmak, bu tercüme faaliyetlerinin Yunan kültür ve medeniyetinin taklidi olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Müslüman tabiplerin bu tercüme faaliyetleriyle birlikte İslam tıbbının hem cerrahi yönünü hem de medikal özelliğini geliştirdiklerini dile getiren Çakmak, özellikle Huneyn b. İshak,  Ebu Bekir er-Razi, İbn Sina gibi Müslüman tabiplerin tıp alanına yaptıkları orijinal katkılara dikkat çekti. Bununla birlikte Çakmak, İslam tıbbında göz hastalıklarına hangi yöntemlerle yaklaşıldığına dair bilgiler verdi ve bu alanla ilgili yapılan çalışmaların göz hastalıkları sahasındaki önemine vurgu yaptı. 

 Konferansın sonunda fakültemiz dekanı Prof. Dr. Mehmet Azimli tarafından,  Doç. Dr. Hasan Basri Çakmak’a hediye takdim edilerek sonlandırıldı. 

Resim 001
Resim 003
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum