"Yükseköğretimde Etkili Teknoloji Kullanımı" Başlıklı Seminer Gerçekleştirildi

12 Mayıs 17

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2016 – 2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi Seminerleri kapsamında, Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Arş. Gör. Erdener Özçetin tarafından "Yükseköğretimde Etkili Teknoloji Kullanımı" başlıklı seminer gerçekleştirildi. 

Özçetin, sözlerine gelişen bilişim teknolojilerinin geçtiğimiz 30 sene içerisinde dünyadaki tüm üniversitelerdeki rolünü değerlendirerek başladı. Devamında; Yükseköğretimde bilişim teknolojilerinin isabetli bir şekilde kullanımının öncelikle öğrenmenin daha etkili hale getirilmesini sağladığını vurguladı. 

Çok yönlü uyaranlarla, öğrenenlerin daha dikkatli ve öğrenmeye açık hale getirdiğinden bahseden Özçetin teknolojiyi etkin kullanarak verilen bilgi daha kalıcı olarak öğrenenlerin belleğinde yer tuttuğunu savundu. Bunun gerçekleştirilebilmesi için ise teknolojiyi yalnızca eğitim-öğretim ortamına taşımanın yeterli olmadığını aynı zamanda teknolojinin öğrenenler için en verimli şekilde kullanılması gerektiğini aktardı. 

Bununla birlikte Özçetin, yükseköğretimde gelişen bilişim teknolojilerinin etkili olarak kullanılmasının öğrenmenin kolaylaşmasını, hızlanmasını ve daha cazip hale gelmesini sağladığını aktardı. Öte yandan verimli bir şekilde kullanılmayan teknolojik araç ve gereçlerin ise amacından çıkarak zaman kaybettirici bir öğe durumuna gelmesinin altını çizdi. 

Özçetin seminerini yükseköğretimde öğrenmeye destek sağlayan yazılım ve donanımlardan örnekler gösterek tamamladı.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum