TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası ile Söyleşi Gerçekleştirildi

30 Mayıs 17

19 Nisan 2017 tarihinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası ile Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ali Kılıçarslan,  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Sönmez, bölüm akademik personeli ve öğrencilerinin katılımlarıyla Rektörlük Erol Olçok Konferans salonunda söyleşi gerçekleştirilmiştir.

Söyleşide TMMOB kuruluş amacı, meslek odasının temel işlevi mesleki eğitim ve belgelendirme komisyonu, metalurji dergisi ve sektör raporları gibi mesleki yayınlar, organize edilen bilimsel etkinlikler, bir mühendisin topluma karşı sorumluluğu, sektörün beklentileri, mühendislerin 20. yüzyılda gerçekleştirdikleri başarılar ve 21. yüzyılda beklenen teknolojik gelişmeler konuları gündeme alınmıştır. Söyleşi sonunda bölümümüzün laboratuvarları gezilerek bölümümüzün altyapısı hakkında misafirlerimize bilgi verilmiştir.

Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nü ziyaretleri ve gerçekleştirmiş oldukları söyleşi nedeniyle Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Sayın Ahmet İrfan Türkkolu, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sayın Abidin Fırat Sapçı ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Araştırma Görevlisi Sayın Burcu Sarı’ya teşekkür ederiz.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum