Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Çorum ve Çevre İllerdeki Akademik Çalışmalara Destek Oluyor

19 Haziran 17

Klinik araştırmalar etik kurulu, insanlar üzerinde yapılacak klinik çalışmaları etik yönden (ahlaki ve bilimsel açıdan) değerlendirip, uygulanıp uygulanamayacağı, uygulandığında kişi üzerinde olumsuz bir etkisi olup olmayacağı, tedavisini veya hastalığın seyrini etkileyip etkilemeyeceğini değerlendirerek bu çalışmanın insanlar üzerinde yapılıp yapılamayacağı hakkında son kararı veren ve çalışma esasları yönetmeliklerle belirlenen tamamen bağımsız bir kuruldur. İnsan üzerinde yapılan her türlü klinik araştırma, yöntem, anket, geriye dönük verilerden yapılacak çalışmalar, ilaç ve tıbbi cihazlarla ilgili çalışmaları kontrol ederek çalışmaya katılmayı kabul eden gönüllülerin korunmasını amaçlar. Bilimsel çalışmanın yapılabilirliğini ve kalitesini denetler.

Etik Kurul, Helsinki Bildirgesi’ne uygun şekilde hareket ederek ve İyi Klinik Uygulamalarına ilişkin ulusal ve uluslararası standartları takip ederek, sunulan çalışmaları etik ve bilimsel yönden zamanında, kapsamlı ve bağımsız olarak inceler. Etik Kurul; gönüllü haklarını, güvenliğini, onurunu ve mahremiyetini korumak amacıyla ilgili düzenleyici kurum/kurumlara, mevzuata ve toplum gerekliliklerine uygun olarak hareket etme sorumluluğunu da taşır.

Tüm bu amaçlarla kurulan Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Ağustos 2011 tarihli ve 28030 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda kurularak, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 12 Aralık 2015 tarih ve 2022842 sayılı yazısı ile T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu; Başkan Prof. Dr. Betül Bozkurt, Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İ. Çağatay Çağlar, Etik Kurul Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. M. Kürşat Derici, Üyeler: Doç. Dr. Yusuf Karavelioğlu, Yrd. Doç. Dr. İ. Tayfun Şahiner, Yrd. Doç. Dr. Ece Yazla Asafov, Yrd. Doç. Dr. H. Nur Peltek Kendirci, Yrd. Doç. Dr. F. Kerim Küçükler, Yrd. Doç. Dr. Güven Güney, Yrd. Doç. Dr. Özlem Terzi, Yrd. Doç. Dr. Sertaç Arslan, Yrd. Doç. Dr. Adnan Yalçınkaya, Av. Gülhan Durmuşbaş, Biyomedikal Müh. Onu Okur ve Arif Tekçam’dan oluşmaktadır.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Çorum ilindeki tüm doktorların başvurularına açıktır. Aynı zamanda Çorum’ a komşu etik kurulu olmayan diğer illerden de başvurular kabul edilmektedir.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ilk toplantısını Mart 2016’ da yapılmıştır. Etik kurula 2016 yılında başvuran çalışma sayısı 53, etik kurul onayı verilen çalışma sayısı 51’dir. 2017 yılının ilk 6 ayında 57 etik kurul başvurusu olmuş, bunlardan 44’ ü etik kurul onayı almıştır. Etik kurula çevre illerden de (Amasya, Tokat, Kırıkkale, Ankara) bilimsel çalışma başvurusu yapılmaktadır.

Etik kurul çalışmaya başladığından beri toplam 110 çalışma başvurusundan 2’si Tıbbi cihaz çalışması, 1’i Firma (İlaç/ Tıbbi cihaz firmaları) destekli araştırma başvurusudur.


 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum