İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Oluşturma Çalışmaları

25 Temmuz 17
İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Oluşturma Çalışmaları

2012 yılında 6331 sayılı Kanunun Resmi Gazete de yayımlanması ve 2013 yılında aktif olarak uygulanmaya başlanması ile Ülkemizin gündeminde yer tutmaya başlayan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu sadece çalışanlarımızın değil tüm işyerinin sağlıklı ve güvenliği bir şekilde hayat sürmesini amaçlamaktadır. Kanunun uygulamaya başlandığı tarihten itibaren “Çok tehlikeli (A Sınıfı)” ve “Tehlikeli (B Sınıfı) sektörlerde uygulama çalışmaları devam ettirilmektedir. Ancak çalışanlarımızın ve işverenlerimizin sosyo-kültürel açıdan 6331 sayılı Kanunun içerdiği detaylara çok fazla uyum sağlayamayacağı düşünüldüğünden Kanun koyucu tarafından 50 kişi altında çalışanı olan “Az Tehlikeli (C Sınıfı)” ve Az Tehlikeli Sınıfta yer alan Kamu Kurumları için geçici bir süreliğine erteleme yoluna gidilmiştir. Belirtilen iş sektörlerinde erteleme nedeni olan toplumun sosyo-kültürel açıdan uygun olmaması, öncelikle toplumun her kesimine 6331 sayılı İSG Kanununun getirmiş olacağı yeniliklerin, hakların ve sorumlulukların (çalışanlar ve işverenler açısından)  öğretilmesi ve benimsetilmesi ile olacaktır.

Hitit Üniversitesi çatısı altında eğitim gören ve buradan aldığı eğitimle artık çalışma hayatında bir birey olarak (çalışan veya işveren) görev alacak mezunlarımızın en azından 6331 sayılı İSG Kanunu hakkında bilgi, fikir ve donanım sahibi olabilmelerini sağlamak amacıyla 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren lisans ve ön lisans gözetimi yapılmaksızın tüm öğrencilerimizin eğitim-öğretim müfredatına gerekli olan bölümlerde zorunlu gerekli olmayan bölümlerde ise seçmeli olmak üzere haftada en az 2 (iki) saatten az olmamak kaydı ile “İş Sağlığı ve Güvenliği” dersleri eklenmiştir. Bu sayede çalışma hayatında bir birey adayı olan öğrencilerimizin hem sosyo-kültürel açıdan 6331 sayılı İSG Kanununu özümsemeleri hem de çalışan veya işveren olarak haklarını ve sorumluluklarını öğrenmeleri amaçlanmıştır. Dahası toplumda kültürel yapının belirtilen Kanuna uyumlu hale getirilmesi, dolayısıyla Kanunun uygulama çalışmalarının daha kolay, verimli ve amacına uygun duruma getirilmesi hedeflenmiştir. Belirtilen “İş Sağlığı ve Güvenliği” dersleri Üniversitemizde diğer Üniversitelere göre çok önce kurulmuş olan “İSG Koordinatörlüğü” tarafından organize edilmekte ve ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen “İSG Eğiticisi” sertifikasına sahip 16 farklı Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Hocalarımızla yürütülmektedir.

Üniversitemiz de yapmış olduğumuz bu uygulamanın ne kadar doğru olduğu Yüksek Öğretim Kurumunun 2016 yılında almış değişikliğe gittiği “İş Sağlığı ve Güvenliği Dersi ile ilgili 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5. Maddesinin i fıkrası” ile de desteklenmiştir. Aynı zamanda Üniversitemizde tüm öğrencilerimize “İş Sağlığı ve Güvenliği” derslerinin verilmesi ile alakalı 8. Uluslararası İş Sağlığı Güvenliği Konferansı (8th INTERNATIONAL CONFERENCE On OCCUPATIONAL SAFETY) yapmış olduğumuz bildiri ile Bakanlık Yetkililerinin ve bildirimizi dinleyen tüm katılımcıların takdirini kazanmış yapılan yorumlarda ise “İSG Kültürünün” ancak bu şekilde oluşturulabileceği yönünde olumlu geri dönüşlerle desteklemiştir.

Sonuç olarak, Hitit Üniversitesi çatısı altında eğitim-öğretimini tamamlayıp birer çalışan veya işveren olarak çalışma hayatına atılacak olan mezunlarımızın, kazasız, ölümsüz ve yaralanmasız, dolayısıyla daha mutlu bir çalışma hayatı oluşturabilmeleri için “İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürüne” sahip bireyler olarak üniversitemizden ayrılmalarını hedeflemekteyiz. Yaptığımız ve yapacağımız bu tür çalışmaların diğer Üniversiteler tarafından takip edilmesi ve benzer çalışmalar için fikir alışverişinde bulunulması yaptığımız işin doğruluğu ve öncülüğü açısından da bizleri mutlu etmektedir. 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum