Meslek Yüksekokulumuzdan Osmancık Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Emre Gökel'e Ziyaret

26 Ocak 18

Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Müdür V. Yrd. Doç. Dr. Kadir Erol,  Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dursun Arslaner,  Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Zafer Köse, Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı Ömer Boyacı ve Yüksekokul Sekreter V. Ahmet Köksal oluşan heyet Osmancık Organize Sanayi Bölgesi  Müdürü Emre Gökel ziyaret ederek karşılıklı görüş alışveriş bulundu.

Ülkemizin lokomotif sektörlerinden ihtiyaç duyulan ara eleman/teknik eleman yetiştirmek nitelikli işgücünü ve sektörün rekabet gücünü arttırmak için MYO önemine değinen OSB Müdürü Emre Gökel bu kapsamda Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulunun Osmancık organize sanayinin en önemli parçalarından birisi olduğunu belirtti.

Ziyaret sırasında konuşan Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Müdür V. Yrd. Doç. Dr. Kadir Erol Bu bölgenin sahip olduğu ekonomik potansiyeli harekete geçirecek ve ülkemizin ekonomik gelişimine de katkı sağlayacak bir modeli bir an önce hayata geçirmemiz gerekmektedir.   Bu amaç doğrultusunda, Üniversitemize bağlı meslek yüksekokulları, programlarını günümüz şartlarına uyarlayarak öncelikli olarak sanayi, hizmet, gıda ve turizm sektörlerine nitelikli ara elaman kazandırmak amacıyla 3+1 eğitim modelini uygulama çalışmalarına başlamıştır.

Öğrencilerin uygulama eğitimi süresince işletmelerin çalışma koşullarına tabi olacağını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Kadir Erol her grup öğrenciye bir danışmanın atanarak belirli dönemlerde kontrol edileceğini ve öğrencilerin iş disiplinine uymalarının sağlanacağını söyledi. Bu uygulamayla işletmeler ve üniversite arasında yoğun iş birliği olacağından dolayı ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıdaki  yüksekokullarımızda işletmelerin taleplerine göre yetiştirilmesinin sağlanacağını belirten Erol, eğitim programlarının iş dünyasının gereksinimleri doğrultusunda devamlı güncelleneceğini, iş hayatında karşılaşılan uygulamaya dönük sorunların bilimsel düzeyde çözümü için iş dünyası ile akademik personelin kaynaşmasının da sağlanacağını vurguladı.

resim
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum