7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası

09 Ocak 18

Beyaz Baston 20. yüzyıl başlarında Londra’da trafik kazası sonucu görme yetisini kaybeden bir fotoğraf sanatçısının, dış dünyanın kendisini fark edebilmesi amacıyla bastonunu beyaza boyamasıyla oluşmuş ve başarılı olduğu düşünüldüğünden Fransa'da Görme Engelliler Örgütü tarafından 1931 yılında simgeleştirilmiştir. Dünyada her yıl Ocak ayının ikinci haftası (7-14 Ocak) Beyaz Baston - Görme Engelliler Haftası olarak anılmaktadır. Bütün çağlar boyunca beyaz baston da görme engellilerin bağımsızlaşmasını ve özgürleşmesini simgeleştiren en önemli araçtır. Ülkemizde, halkımız tarafından da benimsenen beyaz bastonlar, gerektiği durumlarda görme engelliyi tanıma, yardıma ihtiyacı olduğu durumlarda da gereken desteği vermede kolaylık sağlamaktadır.

Dünyadaki görme engelli sayısının 36 milyon olduğu bildirilmektedir. Görme engelli kişi sayısındaki artışın temel nedeni yaşlanan nüfustur. Görme engelliler için daha fazla fon sağlanamaması ve tedavilerin geliştirilmemesi, 2050 yılında dünyadaki görme engelli sayısının daha da artacağını düşündürmektedir.

İnsanlarda yaşam ile eşdeğer olan görme duyusunu kaybetme korkusu, gözlerimizin sağlığının önemini ortaya koymaktadır. Bu derece önemli bir duyu organı olan gözlerimizin sağlığı çeşitli nedenlerden dolayı bozulabilir. Bunun için tüm bireylerin göz hastalığının zamanında teşhis ve tedavisi için duyarlı olması, en küçük bir şikâyeti dikkate alması en kıymetli organlarımızdan biri olan gözlerimiz için çok önemlidir. Görme engelliliğinin önlenebileceği gerçeğinden hareketle tüm bireylerin periyodik göz kontrollerini yaptırması, birçok göz hastalığının henüz belirtileri başlamadan önlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacağı vurgulanmaktadır.  

Engelli kişi, diğer insanların sahip olduğu olumlu ve olumsuz özelliklerin hepsine sahiptir. Fakat bu durumdaki kişileri çaresiz olarak nitelendirmenin aksine, onların hayat kalitesini yükseltecek ve kolaylaştıracak faaliyetlerin kurumlar kadar toplum tarafından sürdürülmesi ve desteklenmesi gerekir. Üniversitemizin en önemli görevlerinden birisi engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek ve bu vatandaşlarımızın tüm hizmetlerden eşit bir biçimde yararlanmasını sağlamak, onlara sahip çıkarak onların sorunlarına ortak olmaktır. Üniversitemiz de, engelli bireylerin sesini duyurmasında ve toplumun doğru tutumu geliştirmesindeki aradığı bilgi kaynaklarının sunulmasındaki hassasiyetini göstermeye devam edecektir.                                                                                       
                                                             Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum