“Polimerik Malzemelerin Makromoleküler Tasarımında Güncel Yaklaşımlar” Konulu Seminer Gerçekleştirildi

16 Ekim 18

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi Seminerleri kapsamında, Mühendislik Fakültesi, Polimer Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hümeyra Mert Balaban tarafından “Polimerik Malzemelerin Makromoleküler Tasarımında Güncel Yaklaşımlar” başlıklı seminer gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen seminerde, aşağıdaki konu başlıkları güncel örneklerle incelendi.

Polimerlerde yapı-özellik ilişkisinin önemi, 
Topoloji, kompozisyon ve fonksiyonalitenin polimerlerin özellikleri üzerine etkileri,
Geleneksel ve kontrollü / ‘’yaşayan’’ polimerizasyon tekniklerinin üstün ve zayıf yönlerinin irdelenmesi,
‘Klik’ kimyası konsepti,
Polimer nanomalzeme tasarımında kontrollü / ‘’yaşayan’’ polimerizasyon teknikleri ve ‘klik’ kimyasının kullanımı.

hem-4
hmb-4
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum