Üniversitemiz Ev Sahipliğinde VII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi Düzenlenecektir

14 Aralık 18

İlki, 2007 yılında Adana´da Çukurova Üniversitesinde 300 bilim insanın katılımı ile gerçekleştirilen "Ulusal İnorganik Kimya Kongresi"nin yedincisi Çorum ilimizde uluslararası olarak, farklı ülke ve üniversitelerden yaklaşık 500 bilim insanının katılımıyla düzenlenecektir. 19-22 Haziran 2019 tarihleri arasında Fakültemiz Kimya Bölümü yürütücülüğünde başlayacak olan "VII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi" iki yıllık periyotlarla ara vermeden 14 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Kongre kapsamında koordinasyon kimyası, kristalografi, inorganik-organik materyaller kimyası, oksit bileşikleri, katalizörler, organometalik kimya, supramoleküler bileşikler, reaksiyon mekanizmaları, enerji ve fotokimya, biyoinorganik kimya, katı hal kimyası gibi pek çok konuda sözlü ve/veya poster sunumları şeklinde bilimsel bildiriler sunulacaktır.

Kongreye farklı ülkelerden alanlarında tanınmış on farklı bilim insanı davetli konuşmacı olarak davet edilmiş olup Elsevier tarafından yayımlanan ve SCI kapsamında taranan, etki değeri (impact factor) 2,011 olan “Journal of Molecular Structure, (JMS)” dergisi kongreye özel 30 makalelik özel bir sayı çıkaracaktır. Ayrıca, belirtilen derginin baş editörü Prof. Dr. Rui Fausto (Portekiz) kongremize davetli konuşmacı olarak katılım sağlayacaktır. SCI kapsamında yayın yapan bir derginin kongreye özel bir sayı çıkarması Anorganik Kimya kongreleri geçmişinde ilk olup bildiri sunumu gerçekleştiren katılımcılar, talepleri halinde SCI kapsamında yayın yapan saygın bir dergide çalışmalarını yayınlama imkanına kavuşacaklardır. Ayrıca talep eden katılımcılar sunumlarını TR-Dizin tarafından taranan “Journal of Turkish Chemical Soecety Section A, (JOTCSA)” ve “Hittite Journal of Science and Engineering, (HJSE)” dergilerinde yayınlama imkanı da bulacaklardır.

İlgili dergilerin web sayfaları: https://www.journals.elsevier.com/journal-of-molecular-structure

                                                        http://dergipark.gov.tr/jotcsa

                                                        https://www.hjse.hitit.edu.tr/hjse/index.php/HJSE

 

Kongrede sunulan bildiriler talebe bağlı olarak özet veya tam metin olarak, ayrıca ISBN numarası alınarak çıkarılacak olan kongre bildiri kitabında da yayımlanacaktır.

Kongrede sosyal etkinlikler kapsamında, 5000 yıllık Hitit uygarlığına ev sahipliği yapan Alacahöyük ve Boğazkale (Hattuşa) bölgelerine geziler düzenlenecektir. Ayrıca Hitit Uygarlığı eserleriyle zengin Çorum Müzesi de gezilecek yerler arasındadır.

Kongremiz, üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşlarında kimya, fizik, eczacılık, mühendislik ve tıp gibi farklı disiplinlerde çalışan bilim insanları ve uygulayıcılarını bir araya getirmek, tartışma ortamı yaratmak, katılımcılar arasında iş birliğini teşvik etmek, genç akademisyenlerin deneyimlerini aktarabilmeleri sağlamayı, anorganik kimya ve gelecekteki eğilimlerle ilgili en son teknolojik gelişmeleri ortaya çıkarmayı temin etmeyi ve bilimsel faaliyetleri kalıcı hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Yedincisi Fakültemiz Kimya Bölümü tarafından 19-22 Haziran 2019 tarihinde Çorum’da düzenlenecek olan bu kongre daha öncesinde aşağıdaki tarihlerde ve şehirlerde düzenlenmiştir:

I. Ulusal İnorganik Kimya Kongresi, Çukurova Üniversitesi, 2007, Adana.

II. Ulusal İnorganik Kimya Kongresi, Fırat Üniversitesi, 16-19 Mayıs 2009, Elazığ.

III. Ulusal İnorganik Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 19-22 Mayıs 2011, Çanakkale.

IV. Ulusal İnorganik Kimya Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 30 Mayıs-2 Haziran 2013, Tokat.

V. Ulusal İnorganik Kimya Kongresi, Mersin Üniversitesi, 22-25 Nisan 2015, Mersin.

VI. Ulusal İnorganik Kimya Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 18-21 Mayıs 2017, Burdur.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum