Fakültemizde “Göç ve İnsanlık” Konulu Panel Düzenlendi

20 Aralık 18

18 Aralık uluslararası kamuoyunun dünya çapında göçmen haklarını tanıdığı bir gündür. Göçmenlerin yaşamları ve sorunları konusunda bir farkındalık oluşturma amacıyla, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda 19 Aralık 2018 Çarşamba günü “Göç ve İnsanlık” konulu bir panel gerçekleştirildi.

Panelin moderatörlüğünü Fakültemiz öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Çoştu yaptı. Çoştu, 18 Aralık’ın uluslararası kamuoyunun dünya çapında göçmen haklarını tanıdığı bir gün olduğunu, bu vesileyle göç ve göçmenlik konusunda bir farkındalık oluşturma amacıyla bu paneli düzenlediklerini ifade etti. Ülkemizin, son göç dalgalarıyla birlikte çok kültürlü yapıya sahip bir göç ülkesi haline geldiğini vurgulayarak, ülkemizde yaşayan yabancı göçmenlere (uluslararası koruma, geçici koruma altında bulunan) yönelik resmi kurumların, belediyelerin ve STK’ların yürütecekleri faaliyetlerde bu hususu dikkate almaları gerektiğine işaret etti.

Panele konuşmacı olarak katılan Çorum İl Göç İdaresi Müdür Vekili Uğur Canata ise konuşmasında Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş süreci ve yaptığı çalışmalara temas ederek, Çorum İl Göç İdaresi Müdürlüğünün Çorum genelinde yabancı göçmenlere yönelik yaptığı çalışmalarından bahsetti. Ayrıca, 2019 yılının Uyum Yılı ilan edildiğini, bu kapsamda göçmenlerin ülkemize uyum sağlayabilmeleri ve topluma adapte olabilmelerine yönelik çalışmaların yapılacağına işaret etti.

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Eryücel ise konuşmasında, Türkiye’nin gerek coğrafi konumu ve gerek tarihi geçmişiyle göç olgusuna yabancı olmadığını ve Suriye krizi sonrasında savaş mağdurlarının ülkemize kabul edilmesinin tarihsel, dinsel ve kültürel gerçekliğe yakışır bir hareket olduğunu vurguladı. Şu an ülkemizde yaşamakta olan Suriyeliler ile alakalı birçok olumsuz düşüncenin gerçeklikle alakası olmayan önyargılar olduğunu örnekleri ile açıklayarak, Suriyelilerin ülkemize uyum sağlayabilmesi için önce Türk halkının onları kabule hazır olması gerektiğine işaret etti. Uyumları kolaylaştırılmaz ise ileride şehirlerde büyük ayrışmaların oluşabileceğine, daha büyük problemlerle karşılaşılabileceğine dikkat çekti.  

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum