Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Öğrencileri Teknik Gezide

28 Aralık 18

Öğrencilerimize bir kurumun parçası olmanın, laboratuvar disiplininin öneminin ve fayda üretmenin kıymetli ve ömür boyu taşınması gereken prensipler olduğunu aktarabilmek amacıyla üniversitemiz bünyesinde bulunan laboratuvarlar kompleksi HÜBTUAM (Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi)’a teknik gezi düzenlendi. HÜBTUAM’da kullanılan cihazlar ve çalışma prensipleri ile yapılan analizler hakkında laboratuvar uzmanları tarafından öğrencilerimize detaylı bilgi verildi. Teknik gezi sırasında öğrencilermize Veterinerlik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bahat Comba, Veterinerlik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Arzu Comba ve Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gönül Arslan Akveran eşlik etti. Yaşadığı toplumun sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışan Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Reha Metin Alkana her türlü altyapı desteğini sağladığı ve üniversite - sanayi işbirliğini önemsediği için; Üniversitemizin güçlü yanlarından biri olan HÜBTUAM’ın Müdürü Prof. Dr. İrfan Kurtbaş ve ekibine yaptıkları bilgilendirmeler ve verdikleri hizmetler için teşekkür ederiz.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum