Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğrencilerimiz Biyoteknoloji Öğrenci Zirvesine Katıldı

08 Aralık 18
Türkiye’de Biyoteknoloji üzerine çalışan akademisyenleri ve Biyoteknoloji alanında yenilikçi çalışmalara ilgi duyan lisans ve lisansüstü öğrencilerini bir araya getirmek üzere “Biyoteknoloji Öğrenci Zirvesi” adı altında Biyoteknoloji Derneği tarafından iki yıldır düzenlenen etkinliğin üçüncüsü bu yıl Başkent Üniversitesinin ev sahipliğinde 8 Aralık 2018 tarihinde, Ankara’da düzenlendi.
İlgili etkinliğe Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 4 .sınıf öğrencilerimiz katılım gösterdi.  Etkinlikte öğrencilerle biyoteknoloji alanındaki güncel gelişmelerin paylaşılmasının yanı sıra yeni iş fikirlerinin de tartışılması gerçekleştirildi.
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum