"Elektro-püskürtme Yöntemi ve Gıdalarda Kullanımı" Konulu Seminer Gerçekleştirildi

16 Mart 18

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2017–2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Seminerleri kapsamında, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Hülya Çakmak tarafından  “Elektro-püskürtme Yöntemi ve Gıdalarda Kullanımı" başlıklı seminer gerçekleştirildi.

Elektro-püskürtme yöntemi en genel tanımıyla bir kapiler içerisinden geçirilen sıvıya elektriksel potansiyel uygulanmasıyla sıvının küçük ve yüklenmiş damlacıklara parçalanması işlemidir. Bu sistemde elde edilen damlacıkların boyutu beslenen sıvının özellikleri yanı sıra elektro-püskürtme koşullarından etkilenebilmektedir. Elektro-püskürtme işlemi tek aşamalı, düşük enerji tüketimi olan, düşük maliyetli materyal işleme teknolojisidir. Ayrıca tekil dağımlı mikro veya nano boyutlu damlacık üretilebilmektedir.

Bu yöntem boya endüstrisi temelli olup, çözgen kullanımını azaltma, atık oluşumunu azaltma, kaplanan yüzey üzerine aktarım etkinliğini arttırma ve düzgün ve yeniden üretilebilir kaplama elde etmede kullanılmaktadır. Boya endüstrisinin dışında, ilaç endüstrisinde ilaçların etken maddelerinin enkapsüle edilmesinde, ilaçların kaplanmasında, otomotiv endüstrisinde, tarlada ekinlerin ilaçlanmasında ve uzay araçlarında itici güç olarak kullanılmaktadır. Ayrıca nano elektro-püskürtme, biyomoleküllerin kütle spektroskopisi analizinde kullanılabilmektedir. Bu yöntem gıda endüstrisinde de son yıllarda önem kazanmaya başlamıştır.

Elektro-püskürtme sistemi gıda endüstrisinde balık ve et filetosunun kürlenmesi amacıyla tütsü aroması uygulanmasında kullanılmaktadır. Ayrıca gıdaların yağ, emülgatör ve aromalarla kaplanmasında kullanılabilmektedir. Şekerlemeler ve çikolatalı ürünlerin üzerine parlatma ajanları kaplanmasında da yine elektro-püskürtme yönteminden faydalanılmaktadır. Son yıllarda elektro-püskürtme işleminin yenilebilir gıda kaplamaları üretiminde kullanıldığı görülmektedir. Seminer kapsamında elektro-püskürtme yönteminin gıdalarda kullanımı ve bu yöntemin avantajları detaylı olarak aktarılmış olup, elektro-püskürtmenin yenilebilir gıda kaplamaları üretiminde kullanımıyla ilgili deneysel sonuçlar paylaşılmıştır.


1
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum