"Ağır Petrol Fraksiyonlarının Moleküler Düzeyde Modellenmesi" Konulu Seminer Gerçekleştirildi

06 Mart 18

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Seminerleri kapsamında, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Celal Utku Deniz tarafından "Ağır Petrol Fraksiyonlarının Moleküler Düzeyde Modellenmesi" başlıklı seminer gerçekleştirildi.

Ağır petrol fraksiyonlarının modellenmesi için; ayrıntılı modeller ortaya çıkmadan önce, ilk çalışmalarda petrol içindeki molekülleri kaynama noktası gibi genel özelliklere dayanarak sınıflandıran küme modelleri geliştirilmiştir. Bu modeller, genel özelliklere bağlı olarak oluşturuldukları için her bir küme, farklı özellikteki molekülleri içeren bir yapıya sahiptir. Ayrıca küme yaklaşımı, kümeyi tanımlayan özellik dışında, moleküllerin kimyasal yapıları hakkında ayrıntılı bilgi içermez. Küme modelleri moleküller hakkında ayrıntılı yapısal bilgi içermemeleri nedeniyle genelleştirilebilir değildir.

Hidrokarbon karışımlarının moleküler düzeyde modellenmesi ise güncel bir konudur. Mevcut analitik teknikler, moleküler düzeyde kinetik modellerin geliştirilmesi için gerekli olan ağır petrol kesimlerinin moleküler ayrıntılarını tam olarak tanımlamak için yetersizdir. Sanal molekül oluşturma yaklaşımı bu zorluğun üstesinden gelmeye yardımcı olmaktadır. Ancak mevcut sanal molekül oluşturma yaklaşımı, hafif ve orta fraksiyonlar için kabul edilebilir molekül kümeleri üretse de, ağır petrol fraksiyonları için aynı başarımı gösterememektedir. Bunun arkasındaki temel neden, oluşturulan sanal moleküllerin, halka ve zincir yapılarının tanımlanması için gerekli yapısal parametrelerin eksikliğidir. Dr. Deniz seminer kapsamında halka ve yan zincir yapılarının tanımlanması için önerilen yeni yapısal parametreleri içeren bir sanal molekül oluşturma algoritması hakkında bilgiler vermiştir.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum