Fakültemiz Personeline İlk Yardım Eğitimi Verildi

12 Nisan 18

Fakültemiz akademik ve idari personeline 12 Nisan günü Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü personelleri tarafından temel ilk yardım eğitimi verildi.

Sunuma ilk yardım tanımıyla başlandı: “İlk yardım, herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye yapabileceğimiz ön müdahaledir. Olay yerinde yaptığımız bu ön müdahale için en önemli şey uyarı önlemleri almak ve korunmadır. Yapacağımız en temel görev ise 112’ye haber vermek ve 112 gelinceye kadarki sürede hastaya acil müdahaleyi yapmak” şeklinde ilk yardım tanımı yapıldı.

Hastanın durumuna göre yapılacak farklı müdahale yöntemleri temel olarak anlatıldı.

Olay yerinde acil müdahaleyi bu konuda eğitim almış kişilerin yapması gerektiğini belirten İlk Yardım personeli, “Müdahale edecek iki kişi varsa bir kişi ortamı korumalı diğeri 112’ye haber vermeli. 112 beklenirken en ağır yaralının yanına gitmek ve kişinin soluk alıp almadığını kontrol etmek gerekir” diyerek ilk yardımın ABC’sinden bahsedildi.

İlk yardımda en önemli yardımın sakinliği koruyarak 112’yi aramak olduğunun altını çizen eğiticiler, ikinci olarak da ABC kurallarına uymak gerektiğini belirtti. ABC kuralına göre hastanın havayolu (Airway) kontrol edilir. Ardından soluk alıp almadığına bakılır (Breating) ve dolaşımının sağlanıp sağlanmadığı (Circulation) kontrol edilir.

Yoğun katılımla gerçekleşen ilk yardım eğitiminde hayati önem taşıyan müdahalelere değinildi, sunum sonrasında katılımcıların soruları cevaplandı.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum