"Sosyal Diyaloğun İnşasında Entelektüel Çaba" Projesinin Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

02 Nisan 18

ÖGESEN (Öğretim Elemanları Sendikası) ve Hitit Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan “INTELLECTUAL EFFORT FOR BUILDING SOCIAL DIALOGUE” (Sosyal Diyaloğun İnşasında Entelektüel Çaba) adlı proje, sözleşme makamı olan Merkezi Finans ve İhale birimi tarafından uygulanması kabul edilen 5 projeden biri olarak uygun görülmüş olup 1 Haziran 2017 tarihinde başlamış ve 2018 yılı Mart ayı sonunda tamamlanmıştır.  

Projenin genel hedefi, ulusal düzeyde ve geniş tabanlı oluşturulacak sosyal diyalog mekanizmaları yoluyla akademik personel ve üniversite yönetimi arasındaki kültür ve diyalog dinamizminin mükemmelleşmesine katkıda bulunmaktadır. Günümüzde bir taraftan küresel değişimlere hızla uyum sağlama zorunluluğu ve diğer taraftan artan yükseköğrenim talebini rasyonel olarak karşılama yükümlülüğü içinde bulunan üniversiteler, hizmet ettikleri toplumları şekillendirmede ekonomik, kültürel ve teknolojik gelişme temelli ulusal ihtiyaçları öne çıkararak, daha bir misyon ve sorumluluk üstlenmişlerdir. Bu çoğul yapı içerisinde projenin katkı sağlayacağı en önemli bileşen, akademik ortamda yer alan herkesin karşılıklı sorumluluğunu güçlendirmek ve sosyal diyalog yoluyla bilgi akışının şeffaflığı sayesinde çatışmalar olmadan kültür dengesinin iyileştirilmesine katkı sağlamaktır. Projenin temel hedefi, çatışmalarda sosyal diyalog eğilimini ve üniversite ortamında uzlaşmayı yaygınlaştırmak, akademisyenler ve yöneticiler arasında sosyal diyalog için gerekli şartları sağlamak, sosyal diyaloğu teşvik etmek için uluslararası emek standartlarını daha ileri götürmektir. Ayrıca, akademik özgürlük ve bilimsel özerklik ihlallerinin yol açtığı entelektüel gerileme, sosyal yabancılaşma ve ekonomik durgunluğun önlenmesine katkı sağlamak ve bu bağlamda hoşgörü değerlerini ve barışçıl çözümlerin önceliğini doğrulamak, farklı kültürel geleneklerin önemini vurgulayarak, karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik etmek de projenin amaçları arasındadır.

“Sosyal Diyaloğun İnşasında Entelektüel Çaba” projesi kapsamında bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Bu toplantılar, Hitit Üniversitesinde, Kırıkkale Üniversitesinde, Amasya Üniversitesinde, Yozgat Bozok Üniversitesinde geniş bir katılım ile gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıların yanı sıra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ankara Başkent Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi Alaca MYO’da çeşitli tanıtım ve bilgilendirme etkinlikleri düzenlenmiştir. 

Proje kapsamında öğretim elemanlarından oluşan 12 kişilik bir ekip ile İtalya’da bulunan üniversitelere, sendikalara ve Büyükelçilik ile Başkonsolosluğumuza çalışma ziyareti düzenlemiştir. Ayrıca Antalya'da 60 kişinin katılımı ile "Kapasite Artırım Semineri" düzenlenmiştir. 

Proje çıktıları arasında yer alan “Akademik Özgürlük ve Sorumluluk Bildirgesi” hazırlanmış ve Türkiye’de 160 üniversiteye, senatolarında görüşülmek üzere gönderilmiştir. “Akademik Etik ve Psikolojik Bezdirim (Mobbing)” konulu online anket çalışmasına 1890 akademisyen katılmış olup analiz sonuçları bir rapor haline getirilecektir. 

Projenin kapanış toplantısı 30 Mart 2018 Cuma günü Hitit Üniversitesi Ethem Erkoç Konferans Salonunda 250 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiş ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Güler, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İsa Sarı ile Üniversitemiz ve Fakültemizden çok sayıda akademik/idari personel toplantıya iştirak etmiştir. Toplantıda Proje Koordinatörü ve Fakültemiz Antropoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Vahdet Özkoçak projeyle ilgili bilgileri aktararak elde edilen çıktıları paylaşmış ve  kapanış sonrasında, projeye katkı sağlayan akademisyenlere ve diğer personele teşekkür plaketleri sunulmuştur. 

Proje hakkında detaylı bilgiye ve ilgili faaliyetlere www.ogeproject.org adresinden ulaşılabilir. 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum