"Değişimi Okumak: Antik Dönemde Kuzey ve Orta Karadeniz Bölgesi" Sempozyumu Düzenlendi

25 Nisan 18

Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde, Hitit Üniversitesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI) iş birliğiyle 18-20 Nisan 2018 tarihleri arasında “Değişimi Okumak: Antik Dönemde Kuzey ve Orta Karadeniz Bölgesi MÖ 4./3. YY-MS 4./5. YY” sempozyumu düzenlendi.

Uluslararası düzeyde düzenlenen sempozyuma yurt içinden Kastamonu Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Bozok Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinden; yurt dışından ise Zürih Üniversitesi, Bochum Üniversitesi, Berlin Humbolt Üniversitesi ve Tübingen Üniversitesinden birçok akademisyen bildirileri ile katılmışlardır. Ayrıca başta Çorum Arkeoloji Müzesi uzmanları olmak üzere yurt içinden birçok uzman ile arkeoloji müzelerinin müdür ve uzmanları da bildirileriyle sempozyumda yer aldılar.

Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Güler'in açış konuşmasını yaptığı sempozyum, Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Emine Sökmen ile Önder İpek ve Alman Arkeoloji Enstitüsü adına Prof. Dr. Andreas Schachner düzenleyiciliğinde gerçekleştirilmiştir.

Bölgede yürütülen araştırma ve kazı projeleri arasında sağlıklı bir karşılaştırma yapabilmek adına bu sempozyumda Orta Karadeniz Bölgesinde maddi kültür ögelerinin karakteristik özellikleri nelerdir?, yerel farklılıklar ve nüanslar gözle görülecek şekilde ayırt edilebilir mi?, tarihlendirme için temel kriterler nelerdir?, buluntuların karakteristik özellikleri üzerinden bölgesel bir kronoloji inşa etmek mümkün mü? ve bölgeler-üstü iletişim ve ilişkiler tespit edilebiliyor mu? sorunsallarına cevaplar aranmış ve sunulan bildiriler ile her oturum sonrasında düzenlenen tartışma bölümü ile söz konusu soruların yanıtlarına bir adım daha yaklaşıldığı fikri oluşmuştur. Ayrıca bu sempozyumda sunulan bildirilerin çok kısa bir süre içerisinde yayınlanması da kararlaştırılmıştır.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum