Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (HÜSBED)

26 Nisan 18

11. yayın yılı içerisinde yer alan, yayın periyodu düzenli bilimsel nitelikli akademik bir dergi olan HÜSBED’in ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bu kapsamda HÜSBED,16.04.2018 tarih itibariyle CEEOL-Central and Eastern European Online Library uluslararası veri tabanında dizinlenmektedir.

Son veri tabanıyla birlikte HÜSBED, ulusal ve uluslararası olmak üzere on beş (15) farklı veri tabanı ve indeks tarafından taranmaktadır.

Yayımlanması isteğiyle Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne göndereceğiniz makale, çeviri, tanıtım ve değerlendirme yazılarınızı, http://dergipark.gov.tr/hititsosbil adresinden açık dergi sistemine ücretsiz üye olarak, kendi hesabınız üzerinden gönderebilirsiniz.


                                                                                                                                                                                                                                                 HÜSBED

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum