Fakültemizde "Hüsn ü Aşk Mesnevisinde Zor Beyitlerin Şerhi” Konferansı Düzenlendi

08 Mayıs 18

Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 7 Mayıs 2018 Cuma günü saat 14.00'te Abdulkadir Ozulu Konferans Salonunda İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan’ın konuşmacı olarak katıldığı "Hüsn ü Aşk Mesnevisinde Zor Beyitlerin Şerhi” ve “Beyitlerin Şahitliğinde Şanlı Bayrağımızın Sembolleri" başlıklı bir konferans  dizisi düzenlendi. Fakültemiz akademik personeli ve öğrencilerinin katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından başladı.

Konuşmasının başlangıcında Klasik Türk Edebiyatının anlamı, değeri ve muhtevasından bahseden Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan, bu alanının gelişme çizgisini dikkat çekici örneklerle açıkladı. Ardından beyitlerin şerhinin bir “metin arkeolojisi” yöntemiyle daha doğru yapılacağını vurgulayan Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan, Hüsn ü Aşk’ın yazılışı, konusu ve sebk-i Hindî hakkında önemli bilgiler verdi ve bu mesnevide anlaşılması zor beyitlerden örnekler göstererek bunları “arkeolojik” çalışma ile nasıl çözdüğünü anlattı. Programın ikinci kısmında ise Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan, “Beyitlerin Şahitliğinde Şanlı Bayrağımızın Sembolleri" başlıklı konferansını verdi. Bayrağımızın zemin rengi olan kırmızılığın şafağın kızıllığı olduğunu İstiklal Marşı’ndan ve beyitlerden verdiği örneklerle açıklayan Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan, şafak renginin “adalet” ve “medeniyeti” sembolize ettiğini söyledi. Daha sonra hilal ve yıldızın anlamını açıklayan Doğan, hilalin İslamiyet’i, yıldızın ise baht açıklığı, kutluluk ve mutluluğu temsil ettiğini söyleyerek bayrağımızın taşıdığı yüksek değerlere değindi.

Program, konuşmacı Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan’a plaket takdimi ile sona erdi.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum