“Mühendislik Fakültesi Öğrencileri Proje Pazarı Etkinliği” Düzenlendi

09 Mayıs 18

Üniversitemiz Bahar Etkinlikleri kapsamında, Mühendislik Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ali Kılıçarslan ve Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Öncü Akyıldız ve Dr. Öğr. Üyesi Bengi Özkahraman  tarafından organize edilen “Öğrenci Proje Pazarı” etkinliğinde Mühendislik Fakültesi lisans öğrencilerinin lisans araştırma, proje ve tasarım çalışmaları sergilendi. 

Lisans öğrencilerimiz ve danışmanları tarafından hazırlanan, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla sanayiye uygulanabilir ve Ar-Ge potansiyeline sahip 20 projenin sergilendiği etkinliğe Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Hitit Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri katıldı.

Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşmasına ortam hazırlamak, üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirmek, üniversite-sanayi işbirliğini arttırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Mühendislik Fakültesi Öğrencileri tarafından sunulan projeler değerlendirildi. 


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum