Makina Mühendisliği Bölümünde Kamu, Oda ve Sivil Toplum Örgütlerinin Katılımı ile Gerçekleştirilen Ders Seminerleri Tamamlandı

01 Haziran 18

2017-2018 Bahar döneminde uygulamaya konulan ders seminerleri kapsamında Makina Mühendisliğine Giriş dersinin son 5 haftasında sanayi, kamu, oda ve sivil toplum örgütlerinden sektör temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen seminerlerde öğrencilerimizin bölüme oryantasyonunu sağlamak, makina mühendisliği bölümü çalışma alanları hakkında bilgilendirmek, öğrencilerimizi lisans eğitim hayatlarına en iyi şekilde hazırlamak ve Bölümümüz program çıktılarının sağlanmasına katkı vermek hedeflenmiştir.

Bölümümüz Danışma Kurulu Başkanı Makina Mühendisi Erkan Dalyan’ın organize ettiği seminerler 26 Nisan – 24 Mayıs 2018 tarihleri arasında Dr. Öğr. Üyesi M. Emin Erdin’in sorumlusu olduğu Makina Mühendisliğine Giriş ders saatlerinde normal ve ikinci öğretimler için ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir.

26 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen seminerde Dalyan Makina yetkilisi Makina Mühendisi Erkan Dalyan mühendislik tasarımının aşamaları ve takım çalışması konularında, Akıllı Makina yetkilisi Makina Mühendisi Mehmet Akıllı ise mesleki bilgilerin profesyonel hayata aktarılması ve yaşam boyu öğrenme konularında sunum yapmışlardır.

3 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen seminerde Makina Mühendisleri Odası Çorum Şubesi Mühendisi Mehmet Öztürk makina mühendisliği çalışma alanları, mekanik tesisat, kontrolörlük, bakım ve onarım konularında sunum yapmıştır.

10 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen seminerde Era Makina yetkilisi Makina Mühendisi Ahmet Katipoülu mühendislik hayatının başlangıç aşamaları, sanayiye uyum sağlama ve girişimcilik konularında sunum yapmıştır.

17 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen seminerde Dalyan Makina Yetkilisi Erkan Dalyan mühendislik projelerinin oluşturulması konusunda sunum yapmıştır.

24 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen seminerde Makina Mühendisleri Odası Çorum Şubesi Başkanı Yakup Uslu mekanik tesisat projelerinin hazırlanması, Makina Mühendisleri Odası Çorum Şubesi Sekreteri Selami Tarhan mühendislik açısından özel sektör ile kamu sektörünün karşılaştırılması ve Makina Mühendisleri Odası Çorum Şubesi Saymanı Fazlı Yılmaz kamu sektöründe mühendislik faaliyetleri ve yenilikçilik konularında bilgilendirme yapmışlardır.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerlerde soru-cevap bölümleriyle öğrencilerimiz merak ettikleri konularda bilgi edinmiş, tecrübeli Makina Mühendislerinden bilgi alarak sektördeki paydaşlarla iletişimlerini geliştirme imkânı bulmuşlardır.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum