Öğrencilerimizin TÜBİTAK Başarısı

07 Haziran 18

Makine Mühendisliği Bölümümüze TÜBİTAK 2209/A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği verilmiştir.

Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Abdullah Talha Küçükdingil, Recep Ali Balcı ve Fatma Nur Turan tarafından, Doç. Dr. Sinan Çalışkan’ın akademik danışmanlığında hazırlanan “Karayolu Üzerindeki Kasislerden Elektrik Üretimi” başlıklı bitirme projesi TÜBİTAK 2209/A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği kapsamında destek almaya hak kazanmıştır. 

Yapılacak olan bu çalışmada, kasislere yerleştirilen akışkanın hareketinden yararlanılacaktır. Hareketli akışkanın basıncından yararlanmak için 32cc’lik hidromotor kullanılacaktır. Akışkanın tek yönlü hareketini sağlamak amacıyla kasiste kullanılan elastik boruların çıkışına çek valfler yerleştirilecektir. Toplam iki adet kasis kullanılacaktır. Araç kasislerin birinden geçtikten sonra hemen ardındaki ikinci kasise yük uygulama sistemine göre çalışacaktır. Kasislerin birincisinde akışkan dolu iken ileride bulunan kasis akışkanın dolması için depo görevi yapacaktır. Sistemdeki basıncın çok fazla artmasına engel olacak ve akışkan daha fazla debi ile hareket edebilmesini sağlayacaktır. Sistem iki adet kasisin bulunması ve sırayla geçiş yapması aracın ağırlığının daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır. Hidromotorun meydana gelecek olan mekanik enerji açısal hızı olarak kayış-kasnak elemanları ile 5:1 çevrim oranında hızı artırılması düşünülüyor. Kasislerin montajı 100 mm’lik deliklerin içine yerleştirilecek olan dübeller ve vidalar aracılığıyla sağlanmaktadır. Kasis üzerinde yiv kanalları açılacaktır. Yiv kanallarının içerisine elastik borular yerleştirilecektir. Elastik borular lastik bantlar ile kasise montajı yapılacaktır. Projenin testleri için prototip üretilmesi yapılacaktır. 

Öğrencilerimizi ve öğretim üyemizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum