Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (HÜSBED)'in Haziran 2018 Sayısı Yayımlandı

26 Temmuz 18


Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (HÜSBED) 11. cilt 1. sayısıyla siz değerli okuyucularının beğenisine sunulmuş bulunmaktadır. 11. yayın yılı içerisinde yer alan, yayın periyodu düzenli bilimsel nitelikli akademik bir dergi olan HÜSBED’in ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda HÜSBED, 16.04.2018 tarih itibariyle CEEOL-Central and Eastern European Online Library uluslararası veri tabanında dizinlenmeye başlamıştır.

Son veri tabanıyla birlikte HÜSBED, ulusal ve uluslararası olmak üzere on beş (15) farklı veri tabanı ve indeks tarafından taranmaktadır.

Dergimize gönderilen çalışmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu yoğun ilgi, aynı sene içerisinde gönderilen bazı çalışmaların takip eden periyotta yayımlanmamasına neden olabilmektedir. Bu konuda, dergimize çalışmalarını gönderecek siz değerli araştırmacıların anlayışlı olacağını ümit etmekteyiz.

Ayrıca, dergimizin bu sayısında hakem/panelist görevinde bulunan değerleri akademisyenlere de teşekkür ederiz.

Yayımlanması isteğiyle Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne göndereceğiniz makale, çeviri, tanıtım ve değerlendirme yazılarınızı, http://dergipark.gov.tr/hititsosbil adresinden açık dergi sistemine ücretsiz üye olarak, kendi hesabınız üzerinden gönderebilirsiniz.

Yeni sayılarda buluşmak temennisiyle…




T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum