Avrupa Birliği Kadın Girişimcilik Kampı Başvuruları Başladı

18 Şubat 19

Kocaeli AB Bilgi Merkezi koordinatörlüğünde, Kocaeli Sanayi Odası, TÜBİTAK Marmara Teknokent ve Kocaeli Kadın Girişimciler işbirliğinde düzenlenen “Avrupa Birliği Kadın Girişimcilik Kampı” Türkiye genelinde katılım sağlamak isteyen tüm kadın girişimcilerimizi davet etmektedir.

Günümüz girişimcilik dünyasında kadın girişimciler de erkekler kadar yer almakta ve başarılı kadın girişimcilerin de sayısı her geçen gün artmaktadır. Dünyada ve ülkemizde ekonomik kalkınmanın yolu girişimcilikten geçerken kadınların güçlendirilmesinin bir yolu da yine girişimcilikten geçmektedir. Bu bağlamda hem ekonomik kalkınma hem de kadınların güçlendirilmesi amacıyla ile 02-08 Mart 2019 tarihlerinde kadın girişimcilik kampı gerçekleştirilecektir.

Kampa katılım şartı;

Başvuru yapılan projenin Ar-Ge ve İnovasyon içerikli olması

Daha önce herhangi bir yarışmada  ödül almaması  ve/veya  resmi kurum ve kuruluşlardan  söz konusu projeye finansal destek almaması

Bu konuda yanlış beyanda bulunulması durumunda sorumluluk katılımcıya aittir. 

Başvurular arasından değerlendirilerek kampa katılım sağlayan 24 aday arasından kamp sonunda yapılacak değerlendirmeyle en iyi 3 projeye TTO desteği sağlanacaktır. Bu destek şekli değerlendirmeyle ilk 3 ‘e kalan proje sahipleri projelerini gerçekleştirmek istedikleri takdirde aşağıdaki şekilde olacaktır: 

 • TÜBİTAK Marmara Teknokent Kuluçka Merkezinde ilk yıl bedelsiz (ikinci yıl %50 kira indirimli) ofis tahsisi,
 • Genel gider muafiyeti, servis ve yemek hizmeti (6 ay ücretsiz),
 • Mentörlük desteği

Kadın Girişimcilik Kampının planlanan temel eğitim başlıkları aşağıdaki şekildedir:

 1. Yaratıcı Drama Eğitimi
 2. Girişimci Destekleri
 3. İş Planı Hazırlama
 4. Girişimcilikte Liderlik
 5. Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Genel Bilgilendirme
 6. Ulusal ve Uluslararası Fikri Mülkiyet Süreçleri
 7. Maliyet Analizi
 8. Finansal Tablolar
 9. Canvas Modeli nedir?
 10. Değer Teklifi Oluşturma
 11. Pazarlama
 12. Etkili Sunum Teknikleri
 13. Proje Yazımında Dikkat Edilmesi Gerekenler
 14. Proje Döngüsü
 15. İş Planı, Proje Yazım Mentörlüğü

Başvurular 13-22 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvuru için Tıklayınız.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum