"Enerji-Odaklı Uygulamalar için Nano-Mangan Oksiborat Sentezinin Geliştirilmesi" Projesi Başladı

22 Şubat 19

Proje ekibinde Fakültemiz Kimya Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Dursun Ali Kösenin de yer aldığı, 1 Aralık 2018 tarihinde sözleşmesi imzalanan ve Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından 754.000 TL ile desteklenen “Enerji-Odaklı Uygulamalar için Nano-Mangan Oksiborat Sentezinin Geliştirilmesi” başlıklı proje için çalışmalar başladı.

Günümüzün önemli ileri teknoloji konularından biri olan ve oldukça yüksek katma değere sahip depolayıcı pil malzemelerinin geliştirilmesi üzerine odaklanılan proje ile ülkemiz için stratejik öneme sahip bor madeninin ileri teknoloji malzeme sentezinde ve bu malzemelerin geliştirilmesi açısından somut çıktılar sağlanacaktır. Günümüzde aktif olarak kullanılan Lityum-iyon pil malzemelerinin yerini alabileceği düşünülen mangan oksiborat malzemelerinin sentezi ve uygulamalarını konu alan projede Hacettepe Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi ve BOREN’den bilim insanları aktif olarak görev alacaklardır.

Çalışma planı 24 ay olarak tasarlanan proje kapsamında nano-oksiborat bileşiklerinin sıra dışı elektrokimyasal özellikleri dikkate alınarak lityum-iyon pillerde elektrot olarak kullanılan ve suyun yükseltgenmesinde katalizör görevi gören “mangan oksiborat” (MnxOyBO3) sentezini geliştirmek ve adı geçen uygulamalardaki performansını test etmek gibi yan çıktılar da yer alacaktır.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum