Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

01 Nisan 19

Fakültemiz akademik personeli ve öğrencilerinin farkındalığını artırmaya ve vizyon kazandırmaya yönelik düzenlediğimiz etkinlikler kapsamında 29 Mart 2019 Cuma günü öğrencilere “Üniversite Öğrencileri İçin Proje Tabanlı Çalışmaların Önemi” ve akademik personele “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” seminerleri yapıldı.

Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata'nın eğitimci olarak verdiği seminerlerde, bilimsel araştırma projelerinde bilinmesi gereken temel kavramlar ve bilimsel araştırma projesinin bileşenleri ile proje fikrinin analizi, proje teklifinin tasarım ve planlama teknikleri, proje yönetimi, bulguların analizi ve sonuçların değerlendirilmesi bakımından göz önünde tutulması gereken hususlar ele alındı.

Fakültemizde başta TÜBİTAK olmak üzere proje tabanlı çalışmaların artırılmasının için bu tür etkinliklerin düzenli olarak yapılması hedeflenmektedir. 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum