“Grafen/inorganik Nanokompozitlerin Sentezlenmesi” Konulu Seminer Gerçekleştirildi

14 Nisan 19

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Seminerleri kapsamında, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Dr. Filiz Boran tarafından “Grafen/inorganik nanokompozitlerinin sentezlenmesi” konulu seminer gerçekleştirildi. 

Seminerde, grafenin üstün özelliklerinden ve uygulama alanlarından bahsedildi. Grafenin grafitten başlayarak nasıl sentezlenebileceğine değinildi. Sentezlenen grafenin yapısının nasıl aydınlatılabileceğinden bahsedildi. Grafen/inorganik nanokompozitlerinin sentezlenme yöntemleri anlatılarak elde edilen nanokompozitlerin uçucu organik bileşen gazlarının tespitinde önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı. 

FB-1
FB-2
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum