Üniversitemiz Personeline “Kurumsal Risk Yönetimi” Eğitimi Verildi

19 Nisan 19

18 Nisan 2019 tarihinde Ethem Erkoç Konferans Salonunda Üniversitemiz yöneticileri ve birim kalite temsilcilerine yönelik “Kurumsal Risk Yönetimi” Eğitimi verildi.

Personel Dairesi Başkanlığı Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğünce düzenlenen eğitimde kurumsal risklerin yönetilmesi ve uygulanmasına yönelik bilgiler aktarıldı.

Prof. Dr. Özkan Tütüncü tarafından verilen eğitimde, kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesini engelleyecek veya fırsatlar yaratacak risklerin iyi analiz edilmesinin önemi vurgulandı. Riskleri bilinçli bir şekilde yöneterek, olumsuz etkilerinin en aza nasıl indirgenebileceğine değinildi. Katılımcıların soru ve katkılarının alınmasının ardından eğitim programı sonlandırıldı. 


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum