Dünya Veteriner Hekimler Günü

26 Nisan 19


Dünya Veteriner Hekimleri Birliği (WVA) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nün (OIE)  girişimleri ile Nisan ayının son Cumartesi günü kutlanmaktadır. Dünya Veteriner Hekimleri Birliği, 27 Nisan 2019 günü kutlanacak olan Dünya Veteriner Hekimleri Günü’nün temasını “Aşılamanın Önemi” olarak belirlemiştir. Bu tema, aynı zamanda veteriner hekimlerin halk sağlığı ve hayvan sağlığına yaptıkları katkıları da dile getirme fırsatı verecektir.

Meslektaşlar arası dayanışmanın arttırılması, bu dayanışmadan ortaya çıkacak bilgi birikiminin ülkemiz ve dünyamızda hayvan sağlığına ve ekonomisine olumlu, somut yansımalarının olması temennisi ile tüm meslektaşlarımızın Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü kutlarız.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum