Rektörümüz Prof.Dr. Reha Metin ALKAN "Mesleki Eğitimde Yeni Fırsatlar..." adlı toplantı

27 Kasım 11

Rektörümüz Prof.Dr. Reha Metin ALKAN, 28-29 Kasım 2011 tarihlerinde Ulusal Ajans Ev sahipliğinde ve Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ’ın katılımıyla yapılacak olan "Mesleki Eğitimde Yeni Fırsatlar: LdV Programı'nın Mesleki Hareketliliğe Katkısı" adlı toplantıya konuşmacı olarak katılacaktır. Toplantı hakkında ayrıntılı bilgiler ekli dosyada yeralmaktadır.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum