Alaca Meslek Yüksekokulu'na yeni açılan programlar

26 Ocak 12

Alaca Meslek Yüksekokulu'na Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu’nun 23.11.2011 tarihli toplantısında, Gıda Teknolojisi ve Elektronik Haberleşme Teknolojisi programlarının açılması uygun görülmüştü. Bununla birlikte 21.12.2011 tarihli YÖK Yürütme Kurulu toplantısı kararı ile Kaynak Teknolojileri programının da açılması uygun görülmüştür.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum