AB Bakanlığı Ulusal Ajans Eurodesk İl Bilgilendirme Toplantısı

03 Ekim 12

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğüne bağlı bulunan Eurodesk Türkiye Gençlik Bilgilendirme Ağı çalışmaları kapsamında çeşitli illerde il bilgilendirme toplantıları organize edilmektedir. Toplantılar kapsamında katılımcılara Başkanlık bünyesindeki programlar olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının amaçları, Eurodesk Temas Noktaları ile ortak yapabilecekleri faaliyetler, kimlerin programlardan faydalanabileceği, ne tür faaliyetler içerdiği ve projelere başvurma usullerinin aktarılması hakkında bilgi verilmektedir.

            Bu kapsamda, ilimizde 1 (bir) günlük bilgilendirme toplantısı yapılması öngörülmektedir. Toplantıya;

  1. Daha önce Ulusal Ajans tarafından yapılan bilgilendirme toplantılarına katılmamış,
  2. Dezavantajlı bölgelerde ve/veya köy/kasaba/belde/ilçelerde görev yapan ve/veya okuyan,
  3. Hayatboyu Öğrenme ve/veya Gençlik Programları kapsamındaki herhangi bir alt program veya eylemde çalışma yapmak isteyen ancak bu konuda yeterli bilgisi olmayan kişilerin katılmasında fayda mütalaa edilmektedir.   

Kurumumuz ve bünyesindeki alt birimlerinin insan kaynakları altyapısını güçlendireceği için Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarından yararlanma potansiyelinizi artıracağı ön görülen bilgilendirme toplantısına anılan hedef kitlenin katılımı büyük önem arz etmektedir.

Toplantıya katılmak için,  http://eurodesk.ua.gov.tr adresindeki ilan çerçevesindeki başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Toplantı katılımcı sayısının 70 ile sınırlı olması sebebiyle, başvurular arasında yapılacak değerlendirme neticesinde katılımcı listeleri oluşturulacak ve katılımı uygun görülen kişiler ayrıca e-posta ile bilgilendirilecektir. 

Ayrıntılı Bilgi için: http://eurodesk.ua.gov.tr

Etkinlik Tarihi: 9 Kasım Cuma, 2012

Yer: Dalgıçlar Otel

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum