Doçentlik Sınavı Jüri Üyelerinin Mazeretlerinin Bildirilmesi

06 Aralık 12

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca Doçentlik jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerinin mazeretlerine ilişkin genelge için tıklayınız.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum