Öğretim Üyeleri Sınav Jüri Üyeliği Ücretleri Hakkında Görev Bilgilerinin Toplanması

06 Aralık 12

01.06.2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 29.05.2012 tarih ve 2012/1 numaralı ''Kamu Görevlileri Hakem kurulu kararı''nın 23.maddesi uyarınca Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Atanma/Yükseltmelerinde görev alan jüri üyelerine ücret ödenecektir. Söz konusu uygulamadan yararlanmak için değerlendirmenin yapıldığı öğretim üyesinin atandığı üniversiteye EK'de verilen formun doldurularak teslim edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize Saygılarımızla sunulur.

 

HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

EK

 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum