"İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Hadis ve Sünnet Anlayışı" Konulu Konferans

13 Mart 12

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum