1.Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Kitabı Yayımlandı

19 Mart 12

Üniversitemizin Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi’nin katkılarıyla 7-9 Mayıs 2010 yılında şehrimizde düzenlenen I. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu kitabı yayımlandı. 2 cilt olarak yayımlanan kitap, 1151 sayfa ve 19 oturumda sunulan 68 bildiriden oluşuyor.

Geçtiğimiz yıllarda Hakk’a yürüyen Arnavut Bektâşîleri Lideri Hacı Dede Reşat BARDHİ ve Araştırmacı-Yazar Cemal ŞENER’e ithaf edilen sempozyumkitabı içerisinde; “Hacı Bektaş Veli, Bektâşîlik ve Günümüze Yansımaları”, “Hacı Bektaş Veli’nin Öğrencileri, Etkileri, Kurumları”, “Hacı Bektaş Veli’de Dervişin Nitelikleri”, “Alevî-Bektâşî Kültüründe İnanç Merkezleri: Amasya Örneği”, “Hacı Bektaş Veli Düşüncesinin Kökleri ve Kazak Düşünürlerindeki Yankıları”, “Arnavutluk Bektâşîliğinde Sarı Saltık Kültürü”,  “Günümüz Makedonya Bektâşîleri'nin Dinî İnançları ve Yaşayışları”, “Alevî Âdâb ve Erkânına Ait Eserlerde Kur’ân’ın Referans Değeri”, “Alevîlerin ve Alevî Öğretisi'nin Güncel Sorunları ve Gelecek Pespektifleri” gibi bildiri metinleri bulunuyor.

 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum