Üniversitemiz Fakülteleri’ne Önerilen 3 Yeni Bölüme Onay Verildi

19 Mart 12

Üniversitemizin yükseköğretim kurumları bünyesinde bölümler açılması konusundaki teklifleri 29/02/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca,

     a)  Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Antropoloji Bölümü açılması,

     b)  Mühendislik Fakültesi bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği açılması

uygun görülmüştür.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum