Üniversitemiz Yayın Yönergesi Senatomuzda Kabul Edildi

02 Mart 12

Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından yazılan Ders Kitabı, Yardımcı Ders Kitabı, Çeviri Ders Kitabı, Teksir, Ders Notu, Özgün Araştırma Kitapları, Dergiler, Bildiri Kitabı, e-dökümanlar Üniversitemizce basıma hazır hale getirilerek, yayınlanacaktır.

Basılacak olan kitapların yaygın olarak satış ve dağıtımı yapılarak, öğretim elemanlarımızın bilgi birikimlerinin ilgileri ulaştırılması sağlanacaktır.

Bu amaçla hazırlanan Yönerge 23.02.2012 Tarih ve 03 Nolu Senato Toplantısı’nda alınan kararla yürürlüğe girmiştir.
 

           -  Hitit Üniversitesi Yayın Yönergesi

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum